بیش فعالی در کودکان 3 ساله

مهمترین علائم بیش فعالی در کودکان 3 ساله کدام اند؟

از مهمترین علائم بیش فعالی در کودکان 3 ساله می توان به تحرک بیش از حد و عدم توانایی در تمرکز اشاره کرد. تحرک زیادی کودک بیش فعال دردسرهایی را برای خود و والدین و همچنین کادر درمان ایجاد می کند. کودکان بیش فعالی اغلب تمام انرژی خود را صرف جنب و جوش و بازی […]

Continue Reading